facebook

E-posta Pazarlama

E-Posta Pazarlama Nedir? Avantajları Nelerdir? Ray Tomlinson tarafından gönderilen ilk e-postadan bugüne gelene kadar e-posta, özellikle iş dünyasında oldukça aktif bir iletişim türü olarak kullanılmaktaydı. Herkesin evlerde olduğu, işlerin uzaktan halledildiği bu günlerde ise çok daha önem kazanan yöntemlerden biri oldu. Gerek ikili iletişimler için gerekse markalar ve müşterileri arasındaki ilişkiler için tercih edilen e-posta, […]

E-Posta Pazarlama Nedir? Avantajları Nelerdir?

Ray Tomlinson tarafından gönderilen ilk e-postadan bugüne gelene kadar e-posta, özellikle iş dünyasında oldukça aktif bir iletişim türü olarak kullanılmaktaydı. Herkesin evlerde olduğu, işlerin uzaktan halledildiği bu günlerde ise çok daha önem kazanan yöntemlerden biri oldu. Gerek ikili iletişimler için gerekse markalar ve müşterileri arasındaki ilişkiler için tercih edilen e-posta, kolay kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği sebebiyle tercih edilebilirliğini arttırıyor.

E-Posta Pazarlama Nedir?

Markaların, işletmelerin belli bir hedef kitleye ulaşabilmek için ürün tanıtımı, bilgilendirme, kutlama vb. gibi içeriklere sahip mesajlarda e-posta yöntemini tercih etmesi ‘e-posta pazarlama’ olarak adlandırılmaktadır. Web 2.0 ile hayatımızda daha fazla yer etmeye başlayan e-posta pazarlama; eski iletişim türlerine göre daha stratejik, daha güncel, daha ölçülebilir, daha kreatif bir iletişim türüdür.

Hedef kitle ile aracısız ve direkt bir iletişim imkanı sunan e-posta pazarlama, markaların yüksek dönüşüm almasını sağlıyor. Doğru hedef kitleye doğru zamanda doğru içeriği oluşturmak, iyi bir e-posta pazarlamanın en temel amacını belirtmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen iyi bir strateji markalara oldukça yüksek bir maddi-manevi kazanç sağlar.

Peki e-posta pazarlamayı bu kadar önemli bu kadar tercih edilebilir kılan özellikler neler? Neden e-posta kutularımız her gün okunmamış maillerle karşımıza çıkıyor? Gelin bu özellikleri 6 maddede özetleyelim;

Düşük Maliyet

Geleneksel pazarlama yöntemlerine oranla daha az maliyet gerektiren dijital pazarlama faaliyetleri son yıllarda daha fazla tercih edilebilirliğe sahiptir. Dijital pazarlamanın alt kırılımlarından biri olan e-posta pazarlama da, diğer iletişim yöntemlerine görece çok daha ucuzdur. Genellikle satış odaklı olarak kullanılan e-posta pazarlama harcanan bütçeyi dengeleyecek bir dönüşüm oranı imkanına sahiptir.

Hedefleme

E-posta pazarlamada, markalar hedef kitlelerini belli özelliklere göre (yaş, eğitim, cinsiyet, medeni durum, coğrafi bölge vs.) kategorize edebilmektedir. Böylece e-postaları belli bir hedefe iletebilmek dönüşüm oranını arttırmaktadır.

Kişiselleştirme

E-posta pazarlamanın en önemli özelliklerinden biri olan kişiselleştirme, markaların kişilere ismiyle hitap ederek iletişim kurmasını sağlamaktadır.

Kısa İletim Süresi

Hedef kitle odaklı olarak gerçekleştirilen e-posta pazarlamada gönderilen mesajın anlık olarak belirlenen kullanıcılara ulaşması sağlanmaktadır. Günümüzde hızın en önemli rekabet avantajlarından biri olması e-postanın bu özelliğinin önemini arttırıyor.

Takip ve Analiz Kolaylığı

E-posta pazarlamada iletişim sürecinin takibi diğer iletişim yöntemlerine göre çok daha kolay gerçekleşmektedir. Geliştirilen gönderim araçları sayesinde e-postanın kimler tarafından açıldığı yahut silindiği, hangilerinin maili okuduğu takip edilebilmektedir. Bu takip, gönderilen iletilerin süreç içerisindeki aksiyonlarının analizini kolaylaştırabildiği için, strateji geliştirme konusunda markaların işini kolaylaştırmaktadır.

E-posta pazarlama diğer iletişim stratejileri ile birlikte kullanıldığında bir markanın en önemli pazarlama iletişimi araçlarından biri olmaktadır. Doğru bir e-posta pazarlama güçlü bir marka kimliğinin oluşumunda en önemli etmenlerden biridir. Bu konuda merak ettiğiniz noktalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz